+420 605 264 029

Všeobecné podmínky - nájemní smlouva

1. Obecné podmínky - objednavatel pronájmu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pronájmu dle těchto Všeobecných podmínek.

2. Vznik smluvního vztahu - smluvní vztah vzniká na základě zaslané objednávky pronájmu s údaji o objednateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Zasláním objednávky stvrzuje objednatel znalost s těmito Všeobecnými podmínkami. 

3. Nástup do objektu - příjezd v dohodnutém termínu mezi 14. a 16. hodinou (jiný čas pouze po předchozí dohodě). Při nástupu předá pronajímatel, nebo jím pověřená osoba, nájemci objekt / nájemní jednotku, včetně inventáře v uklizeném stavu. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu / nájemní jednotky. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Pronajímatel si vyhrazuje právo poskytnout nájemci náhradní nájemní jednotku v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou provozní důvody.

4. Uvolnění objektu - odjezd v dohodnutém termínu nejpozději do 10. hodiny dopoledne (jiný čas pouze po předchozí dohodě). Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. Nájemce předává objekt / nájemní jednotku v též uklizeném stavu jako při převzetí. 

5. Kapacita objektu / nájemní jednotky, včetně popisu jednotlivých nájemních jednotek a jejich vybavení, je zveřejněna na webových stránkách. Stanovenou kapacitu je zakázáno překračovat. Objekt je možné pronajmout pouze jako celek, pronajímání po apartmánech není možné. 

6. Cena pronájmu je stanovena dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách nebo smluvně a potvrzena v objednávce. 
Platba: do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 100 % celkové ceny pronájmu v Kč, převodem na účet pronajímatele uvedeném v potvrzení objednávky.
Při nesložení zálohy na pronájem v uvedeném termínu a ve smluvní výši tedy 100 % z ceny pronájmu, smluvní vztah zaniká a je ze strany nájemce považován za zrušený. Pronajímatel je poté oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu. Případná záloha podléhá strornovacím podmínkám. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen uhradit v hotovosti částky, které nespadají do ceny pronájmu - spotřeba elektřiny, poplatek obci 20Kč / dospělá osoba / den, pronájem sauny a bazénu.


7. Stornovací podmínky:
Zrušení pronájmu ze strany nájemce - storno poplatek:
- více než 30 dnů před nástupem - 35 % z celkové ceny pronájmu
- 30 a méně dnů před nástupem - 50 % z celkové ceny pronájmu
Zrušení pronájmu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu atp. budou do 5 dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli v plné výši.

8. Povinnosti nájemce:
a) řídit se Všeobecnými podmínkami - nájemní smlouvou pronajímatele, což stvrzuje objednáním pronájmu objektu / nájemní jednotky
b) obeznámit se s obsluhou objektu / nájemní jednotky - viz. tištěná brožura "Pravidla pronájmu" umístěna v každé nájemní jednotce
c) vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození objektu / nájemní jednotky, či zařízení - nájemce se zavazuje uhradit škody způsobené během pronájmu v plné výši
d) dodržovat zásady bezpečnosti, nezasahovat do elektroinstalace a dalšího technického zázemí objektu / nájemní jednotky 
e) dodržet maximální počet osob daný kapacitou pronajímané jednotky
f) neprodleně informovat nájemce o situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pronájem, vedla k poškození objektu / nájemní jednotky nebo poškození zařízení na telefonní číslo 605 264 029 nebo na e-mail pronajímatele uvedený na webových stránkách

g) dodržovat přísný zákaz kouření a vstupu domácích mazlíčků
h) uhradit pronajímateli sazbu za:
- ztrátu klíčů od objektu / nájemní jednotky 1 000 Kč
- ztrátu parkovací karty 1 000 Kč
- porušení zákazu kouření a rozdělávání ohně ve vnitřních prostorách objektu / nájemní jednotky - 10 000 Kč
- porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků - 10 000 Kč
- porušení zákazu vstupu nepřihlášených nájemců bez vědomí pronajímatele - 10 000 Kč
i) vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí a dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 6:00 hodinou
j) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci, včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pronájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu pronájmu.
k) v objektu / nájemní jednotce platí přísný zákaz kouření a ubytování domácích mazlíčků
l) poškození panelů termokrytu a jejich nepoužívání dle pravidel zveřejněných v bazénové převlékárně, pod pokutou 10 000 Kč (náhrada škody bude požadována po objednateli pronájmu


9. Povinnost pronajímatele:
a) umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu pronájmu
b) obeznámit nájemce s obsluhou objektu / nájemní jednotky
c) poskytnout vše, co zahrnuje cena pronájmu
d) provést obratem veškerá opatření k odstranění situace, která má za následek zhoršení podmínek pronájmu nájemce

10. Nedodržení Všeobecných podmínek - nájemní smlouvy ze stran nájemce může být důvodem k okamžitému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele, a to bez náhrady.

11. Další podmínky lze individuálně domluvit mezi nájemcem a pronajímatelem.

Jsme rádi, že jste si pro svoji dovolenou zvolili právě náš objekt a děkujeme za dodržování výše uvedených zásad, které zajistí bezproblémový průběh vašeho pronájmu.

Poptávka pronájmu apartmánů Zeptejte se na cokoliv nebo
rovnou poptejte pronájem

Zobrazit aktuální obsazenost chaty

*

Relaxujte a sportujte Nejsme obyčejná chata
v Čenkovicích

Vlastní parkování zcela
zdarma
přímo u chaty
pro 15 automobilů

Sociální zařízení a plně
vybavená kuchyňka
v každém apartmánu

Zrelaxujte v sauně, kině
nebo vyhřívaném bazénu s protiproudem

Zasportujte si na venkovním
hřišti, lezecké stěně nebo v posilovně

Jak se vám u nás líbilo?

Krásná dovolená. Majitelé bezvadní. Chalupa SUPER. Určitě se vrátíme na lyžovačku i letní turistiku. Moc děkujeme za vše. K.P. Přelouč.

Katka Pardubská s přáteli

Opravdu perfektní poloha, úžasný výhled z postele na sjezdovku, skvělé zázemí (i v podzemí :o) ) a velmi vstřícný přístup majitelů. Děkujeme za příjemný zážitek! AH

Aleš Hrbek s rodinou

Perfektní vybavenost jak v apartmánech tak ve společných prostorách. Interiér chaty působí velmi příjemným dojmem, výborná volba co do výběru použitých materiálů, barev, tak i velmi kvalitním provedením. Jako velké + považujeme umístění chaty v těsné blízkosti sjezdovek, což ocenili zejména rodiče s malými lyžaři.

Jan K. s rodinou