+420 605 264 029

Všeobecné podmínky - nájemní smlouva

1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.

2. Smluvní vztah vzniká na základě zaslané objednávky pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem a zasláním objednávky, ale i nájemní smlouvy při nástupu, stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.

3. Nástup do objektu je vždy v den nástupu mezi 14:00 a 16:00 hodinou (jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu - odjezd v den ukončení do 10 hodiny dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt/nájemní jednotku a inventář v uklizeném stavu. Pronajímatel si vyhrazuje právo ubytovat nájemce v náhradní nájemní jednotce v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou provozní důvody. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu.

4. Objekt (nájemní jednotka) je určena maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle nájemní smlouvy a popisu jednotlivých nájemních jednotek zveřejněného na webových stránkách.

5. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně, a potvrzena v objednávce.
Platba: do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 100 % celkové ceny pronájmu Kč na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky.
Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu a ve smluvní výši tedy 100 % z ceny pobytu, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce. Případná záloha podléhá strornovacím podmínkám. Pronajímatel
je v tomto případě oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu.
Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti nájemce předá zbylou částku za pronájem nájemní jednotky v hotovosti správci objektu.

6. Stornovací podmínky:
Zrušení pobytu ze strany nájemce - Storno poplatek:
více než 30 dnů před nástupem - 35 % z celkové ceny pobytu
30 a méně dnů před nástupem - 50 % z celkové ceny pobytu
Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu,..... budou do pěti dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli.

7. Povinnosti nájemce:
a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním nájemní smlouvy,
b) obeznámit se s obsluhou objektu,
c) vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení
d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, ....
e) nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 1000 Kč)
f) vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou
g) povinností osobního předání rekreačního objektu po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebrání objektu (nájemní jednotky) nebo lze sjednat úklid při nástupu pobytu
h) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
i) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou
j) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo 605 264 029, nebo na adresu ubytovatele.
k) v objektu je přísný zákaz kouření

8. Povinnost pronajímatele:
a) umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
b) pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

9. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce zejména bodu 7. písm. j) může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

10. Pes ani jiné zvíře není povoleno.

11. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chatě Bovida.
Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Poptávka pronájmu apartmánů Zeptejte se na cokoliv nebo
rovnou poptejte pronájem

Zobrazit aktuální obsazenost chaty

*

Relaxujte a sportujte Nejsme obyčejná chata
v Čenkovicích

Vlastní parkování zcela
zdarma
přímo u chaty
pro 15 automobilů

Sociální zařízení a plně
vybavená kuchyňka
v každém apartmánu

Zrelaxujte v sauně, kině
nebo vyhřívaném bazénu s protiproudem

Zasportujte si na venkovním
hřišti, lezecké stěně nebo v posilovně

Jak se vám u nás líbilo?

Krásná dovolená. Majitelé bezvadní. Chalupa SUPER. Určitě se vrátíme na lyžovačku i letní turistiku. Moc děkujeme za vše. K.P. Přelouč.

Katka Pardubská s přáteli

Opravdu perfektní poloha, úžasný výhled z postele na sjezdovku, skvělé zázemí (i v podzemí :o) ) a velmi vstřícný přístup majitelů. Děkujeme za příjemný zážitek! AH

Aleš Hrbek s rodinou

Perfektní vybavenost jak v apartmánech tak ve společných prostorách. Interiér chaty působí velmi příjemným dojmem, výborná volba co do výběru použitých materiálů, barev, tak i velmi kvalitním provedením. Jako velké + považujeme umístění chaty v těsné blízkosti sjezdovek, což ocenili zejména rodiče s malými lyžaři.

Jan K. s rodinou